Czy nie przekraczając limitu 2.000.000 zł należy ustalić rzeczywistego odbiorcę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do płatności za usługi marketingowe (marketing fee) stosuje się przepisy art. 21 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), a jeżeli tak, to czy dokonywanie tych płatności do rezydenta Wielkiej Brytanii, gdzie zastosowanie ma umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią, podlega po spełnieniu warunków formalnych zwolnieniu z podatku u źródła, czy też tego typu płatności nigdy nie podlegają zwolnieniu?

Podmiot z Wielkiej Brytanii twierdzi, że otrzymane z polskiej spółki "Marketing fee" przekazuje dalej do spółki z siedzibą w USA. Przypominam, że polska spółka otrzymuje faktury od podmiotu z Wielkiej Brytanii i z NIP brytyjskim.

Czy interesuje nas w takiej sytuacji Beneficial Owner (którym wg informacji od spółki z Wielkiej Brytanii jest podmiot z USA), czy też nie musimy tutaj badać Beneficial Owner (w szczególności posiadać oświadczenia o Beneficial Owner, itd.)?

Wartość wypłacanych należności nie przekracza rocznie 2.000.000 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX