Czy nie pobieranie opłat z tytułu najmu jest przychodem najemcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Cudzoziemiec, który aktualnie posiada pozwolenie na pobyt czasowy złożył jednocześnie wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zamiast umowy najmu, właściciel mieszkania złożył stosowne oświadczenie, że zapewnia w terminie nieoznaczonym miejsce zamieszkania dla cudzoziemca.

Czy Inspektor Urzędu Wojewódzkiego prowadzący sprawę może wymagać poza wspomnianym oświadczeniem dodatkowo umowy najmu mieszkania? Jeśli tak, umowa najmu jakie powinna zawierać minimalne koszty mając na uwadze prawo podatkowe? W przypadku nie pobierania opłat z tytułu najmu, cudzoziemiec będzie zobowiązany zapłacić podatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX