Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Na dzień dzisiejszy podejmuje czynności przygotowawcze i organizacyjne. Za kilka, kilkanaście miesięcy, po zakupie lokalu użytkowego i jego adaptacji, planuje podjęcie działalności zarówno opodatkowanej (wynajem lokali), jak i zwolnionej z VAT (usługi medyczne). Obecnie podpisała ona umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości i rozpoczęła ponosić nakłady inwestycyjne. Z biznes-planu przedłożonego w banku wynika, że ok. 80% - 90% przychodów będzie osiągane z działalności zwolnionej z VAT, zaś pozostała część będzie opodatkowana VAT. Założenia te mogą ulec istotnej korekcie, tzn. nie można nawet wykluczyć odwrócenia proporcji, przychodów opodatkowanych i zwolnionych z VAT, np. gdyby z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne, spółka zdecydowałaby się wynajmować większość, czy nawet całość powierzchni lokalu, uzyskując nawet w całości przychody opodatkowane.

1.

Czy na dzień dzisiejszy, nie osiągając na razie żadnych przychodów, spółka jest uprawniona do żądania zwrotu VAT zawartego w fakturach związanych z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi?

2.

Jeśli tak, to czy jest uprawniona do żądania zwrotu całości VAT zawartego w fakturach związanych z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi?

3.

Czy w opisanej sytuacji, jeśli dodatkowo, spółka rozpocznie świadczenie usług opodatkowanych VAT, nie będących jednak w świetle pierwotnych zamierzeń, tj. przedstawionego w banku biznesplanu, usługami z podstawowego zakresu planowanej działalności gospodarczej, tj. osiągnie przychody opodatkowane VAT, będzie uprawniona do żądania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego zawartego w fakturach związanych z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi, nad podatkiem należnym z tytułu świadczonych usług?

Czy jeżeli tak, to w jakim zakresie, a jeśli nie w 100%, to jaką metodę ustalenia podatku podlegającego odliczeniu/zwrotowi spółka powinna zastosować, gdy de facto nie wie, jaka będzie proporcja działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT w przyszłych latach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?