Czy nauczycielowi zwalnianemu z powodów organizacyjnych należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy z dniem 31.08.2019 r. w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019? Nadmieniam że nauczyciel przebywał na: 1. zwolnieniach lekarskich w okresach: 18.12.2018 - 04.01.2019; 07.01.2019 – 18.01.2019; 18.02.2019 - 22.02.2019; 18.03.2019 – 25.03.2019; 24.04.2019 – 30.04.2019; 06.05.2019 - 17.05.2019; 20.05.2019 - 31.05.2019; 03.06.2019 -19.06.2019 oraz  zaległych urlopach wypoczynkowych w okresach: 04.02.2019 – 15.02.2019; 25.02.2019 - 15.03.2019; 26.03.2019 – 19.04.2019.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX