Czy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy w świetlicy możemy powierzyć stanowisko kierownika świetlicy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze 13/26 etatu w świetlicy możemy powierzyć stanowisko kierownika świetlicy? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości wypłacamy dodatek funkcyjny dla takiego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX