Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel niepełnozatrudniony w naszej szkole przedstawił dokumenty do naliczenia nagrody jubileuszowej:

1)

zeznania dwóch świadków o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 15 grudnia 1983 r. do 15.12 1995 r.,

2)

zaświadczenie urzędu miasta o przejęciu gospodarstwa rolnego rodziców od 1995 r.,

3)

świadectwo pracy (etat) od 2 maja 1997 r. do 10 lipca 1997 r.,

4)

świadectwo pracy (etat) od 1 sierpnia 2002 r. do 31 sierpnia 2002 r.,

5)

świadectwo pracy (etat) od 1 września 2002 r. do 31 października 2002 r.,

6)

świadectwo pracy (6/18) od 1 listopada 2002 r. do 31 sierpnia 2003 r.,

7)

świadectwo pracy (9/18) od 1 września 2003 r. do 24 września 2004 r.,

8)

świadectwo pracy (5/18) od 10 marca 2003 r. do 10 lipca 2003 r.,

9)

świadectwo pracy (6/18) od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2004 r.,

10)

świadectwo pracy (9/18) od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2004 r.,

11)

świadectwo pracy (12/18) od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r.,

12)

świadectwo pracy (11/18) od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r.,

13)

świadectwo pracy (10/18) od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.,

14)

świadectwo pracy (8/18) od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.,

15)

świadectwo pracy (5/18) od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.,

16)

świadectwo pracy (2/18) od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2013 r.

W naszej szkole nauczyciel jest zatrudniony od 23 listopada 2009 r. - ma ciągłość zatrudnienia do dnia dzisiejszego w wymiarze ciągle ponad połowy etatu nauczyciela. Nauczyciel obecnie jest zatrudniony jednocześnie w dwóch szkołach jednak przedłożył pismo, że nasza placówka jest jego głównym miejscem pracy. Druga szkoła wypłaciła mu w marcu 2014 r. nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy.

Kiedy nasza szkoła powinna wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?