Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach odchodzącemu na emeryturę przysługuje nagroda jubileuszowa z obu placówek? - OpenLEX

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach odchodzącemu na emeryturę przysługuje nagroda jubileuszowa z obu placówek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach w szkole X w wymiarze 16/18, a w szkole Y w wymiarze 9,5/27 dodatkowe miejsce pracy. Z dniem 28.08.2019 r. nastąpi rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. W szkole X nauczyciel otrzyma odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, której wypłata przypada na 25.04.2020 r. (brakuje mniej niż rok). Czy w szkole Y w związku z przejściem na emeryturę należy również wypłacić nagrodzę jubileuszową za 25 lat pracy? Nagroda przypada na dzień 31.08.2019 r. (brakuje też mniej niż rok do wypłaty).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX