Czy nauczycielowi, z którym dyrektor szkoły rozwiąże stosunek pracy przed osiągnieciem przez niego wieku emerytalnego,... - OpenLEX

Czy nauczycielowi, z którym dyrektor szkoły rozwiąże stosunek pracy przed osiągnieciem przez niego wieku emerytalnego, przysługuje odprawa emerytalna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez mianowanie osiągnie wiek emerytalny w październiku 2022 r. W arkuszu organizacyjnym na rok 2022/23 nie mam dla niego wystarczającej ilości godzin dla zapewnienia etatu, dlatego też otrzyma on w maju trzymiesięczny okres wypowiedzenia i odprawę sześciomiesięczną (nauczyciel nie chce przejść w stan nieczynny). Z pierwszym września 2022 r. nie będzie już naszym pracownikiem, czy należy mu również z dniem 31.08.2022 r. wypłacić odprawę emerytalną mimo jak zaznaczyłam wcześniej wiek 60 lat osiągnie dopiero w październiku 2022 r. nie będąc już naszym pracownikiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX