Czy nauczycielowi stażyście, który rozpoczyna staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu 02.09.2019 r.... - OpenLEX

Czy nauczycielowi stażyście, który rozpoczyna staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu 02.09.2019 r. i rozpoczyna po raz pierwszy pracę w szkole jako nauczyciel należy wypłacić jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1.000 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi stażyście, który rozpoczyna staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu 02.09.2019 r. i rozpoczyna po raz pierwszy pracę w szkole jako nauczyciel (wcześniej pracował jako pracownik administracyjny w różnych firmach) należy wypłacić jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1.000 zł, o którym mowa art. 1, pkt 14) ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?