Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel od 3 marca 2014 r. do 30 maja 2014 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nie przysługuje nauczycielowi dodatek motywacyjny i dodatek za opiekuna stażu. W związku z tym w miesiącu marcu nie wypłaciliśmy ww. dodatków, ponieważ 1 i 2 marca są dniami wolnymi od pracy dla nauczyciela. Jednocześnie 1 i 2 marca 2014 r. przypadają w województwie dolnośląskim na okres ferii zimowych, za które to 2 dni w marcu należna jest średnia urlopowa.

Czy należy uśrednić wartość z tych dodatków za 2 dni urlopu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację