Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie uzupełniającym można zmienić warunki zatrudnienia za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Zatrudniamy pracownika w SOSW w pełnym wymiarze godzin na stanowisku wychowawcy (24/24 godziny tygodniowo) na czas nieokreślony. W chwili obecnej po urlopie macierzyńskim przebywa na urlopie uzupełniającym i planuje w styczniu 2014 r. wrócić do pracy. Mając na uwadze arkusz organizacyjny i zatwierdzone nauczanie indywidualne ucznia na terenie placówki, chcielibyśmy aby pracownica do końca roku szkolnego wypracowała etat z pensum wychowawcy 9/24 i pensum nauczyciela 11/8. Łącznie pracownik zobowiązany byłby przepracować 20 godzin tygodniowo.

1. Czy umowa o pracę musi być zmieniona wypowiedzeniem zmieniającym zachowującym trzymiesięczny okres?

Czy można zmienić warunki zatrudnienia za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia?

2. Ponieważ jesteśmy placówką, w której uczą się dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jednym ze składników wynagrodzenia jest dodatek za warunki uciążliwe. Wynosi on 20% u nauczycieli i 30% u wychowawców (zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat).

Który dodatek za warunki uciążliwe należałoby brać pod uwagę przy etacie łączonym dla 20 godzin?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access