Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje prawo do dwóch świadczeń urlopowych z ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia od 17.04.2023 r. przysługuje prawo do dwóch świadczeń urlopowych z ZFŚS? Pracownik otrzymał już jedno świadczenie urlopowe na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela na podstawie art. 54 (art. 73 ust. 5 KN). Nauczyciel domaga się wypłaty drugiego świadczenia tzw. dofinansowania do wypoczynku we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą, który reguluje nasz wewnętrzny regulamin. W regulaminie jasno określono, że aby otrzymać dofinansowanie należy przedłożyć podanie o urlop wypoczynkowy na co najmniej 14 dni kalendarzowych, co jest niemożliwe w przypadku przebywania przez nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy wobec tego nauczycielowi należy wypłacić dwa świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX