Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik rozpoczyna swoją pierwszą pracę w szkole od 1 września 2019 roku. Zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela na stanowisku nauczyciela na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela do dnia 20 czerwca 2020 roku. Pracownik dotychczas nie pracował w szkole. Jego dotychczasowe zatrudnienie przedstawia się następując: - od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. - umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - konsultant ds. obsługi klienta - od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r. - umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - konsultant ds. obsługi klienta. Czy na dzień 1 września 2019 roku nauczyciel nabył prawo do dodatku za wysługę lat, o którym mowa w art. 33 Karta Nauczyciela, w wysokości 3%? Dodatek ten podlegał będzie zwiększeniu o 1% począwszy od dnia 1 lutego każdego następnego roku pracy, z tym, że nie może on przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację