Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową po rozwiązaniu stosunku pracy? Z dniem 31.08.2017 r. w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę została rozwiązana z nim umowę o pracę. W dniu 11.09.2017 r. nauczyciel zwrócił się z prośbą o wypłacenie nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy uzasadniając nabycie praw do nagrody okresem pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez urząd miejski z dn. 08.09.2017 r. Nadmieniam, że w dniu 31.08.2016 r. nauczyciel otrzymał nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Wcześniej pracodawca nie miał żadnej wiedzy o pracy w gospodarstwie rolnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?