Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel mianowany jest zatrudniony na dwóch umowach u jednego pracodawcy jedna umowa na czas nieokreślony w pełnym wymiarze etatu druga na czas określony do czerwca 2018 r. w wymiarze 2/18 etatu. Korzysta z urlopu dla podratowania zdrowia od 21.12.2017 r. Czy należy mu się urlop dla poratowania zdrowia z umowy na czas określony w wymiarze 2/18 etatu? Jeśli nie, to czy powinien zwrócić wynagrodzenie wypłacone z tego tytułu za styczeń, luty i marzec?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?