Czy nauczycielowi, który został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2014 r.

PYTANIE

Nauczyciel związkowiec został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.

W jaki sposób wyliczyć jego wynagrodzenie za ten dzień, w którym planowo miał 8 godzin lekcyjnych, a był tylko na 6-ciu?

Czy za niezrealizowane w tym dniu godziny ponadwymiarowe przysługuje mu wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX