Czy nauczycielowi, który uzyskał tytuł doktora należy zwiększyć wymiar dodatku za wysługę lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Nauczyciel zatrudniony został w szkole w dniu 2.11.2019 r. i pracuje nadal; 2. Odbył staż na awans zawodowy i od roku szkolnego 2021/2022 jest nauczycielem kontraktowym 3. W marcu 2022 r. dostarczył świadectwo pracy, gdzie był zatrudniony od 03.04.2017 r. do 10.01.2020 r. 4. W czerwcu 2022 r. dostarczył Dyplom uzyskania tytułu doktora Sztuki, który uzyskał 25.01.2022 r. Nauczyciel obecnie ma wypłacany dodatek stażowy w wysokości 5%. W jakiej wysokości powinien obecnie mieć wypłacany dodatek stażowy, od jakiej daty i czy powinien zwrócić się z podaniem o zmianę wysokości dodatku stażowego w związku z uzyskaniem stopnia naukowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX