Czy nauczycielowi który realizuje jedną godzinę w klasach I-III, a pozostałe w oddziale przedszkolnym przysługuje dofinansowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Czy nauczycielowi pełnozatrudnionemu, który realizuje (zgodnie z przydziałem czynności) jedną godzinę w klasach I-III szkoły podstawowej, a pozostałe w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX