Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel dnia 13.11.2018 r. złożył wniosek o przyznanie zasiłku na zagospodarowanie. Nauczyciel był zatrudniony od dnia 01.09.2017 r. do 23.06.2018 r. na podstawie umowy na czas określony (na zastępstwo). W tym czasie nauczyciel odbył staż na nauczyciela kontraktowego i uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w dniu 21.06.2018 r. Nauczyciel dalej pracuje w tej samej szkole od 01.09.2018 r. i podpisano z nim umowę na czas nieokreślony. Dyrekcja szkoły ustaliła z akt osobowych nauczyciela, że nauczyciel prowadzi od 2012 r. do chwili obecnej własną działalność gospodarczą. Czy nauczycielowi kontraktowemu należy wypłacić zasiłek na zagospodarowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?