Czy nauczycielowi, który po okresie wypowiedzenia będzie pobierał zasiłek chorobowy, a następnie nabędzie prawa emerytalne przysługuje odprawa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel otrzymał wypowiedzenie z pracy z 3 miesięcznym okresem, który upłynie 31.08.2021 r. Na dzień 31.08.2021 r. nie ma uprawnień do emerytury. Pracownik w dniu 21.09.2021 r. skończy 60 lat i w związku z tym nabędzie prawo do emerytury. Jest duże prawdopodobieństwo, że pracownik podczas wypowiedzenia doniesie zwolnienie lekarskie, które będzie trwało do dnia, w którym osiągnie wiek emerytalny tj. 21.09.2021 r. Czy należy wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i przejściem na emeryturę w dniu 21.09.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX