Czy nauczycielowi, który otrzymuje emeryturę przysługuje świadczenie na start?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uprzejmie proszę o poradę prawną dotyczącą przyznania nauczycielowi przyznania świadczenia na start zgodnie z art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - dalej KN. Nauczyciel rozpoczął pracę w szkole od 01.02.2024 r. w ramach umowy, która kończy się 31.08.2024 r. Pracownik będzie miał przedłużoną umowę. Od dnia zatrudnienia, tj. 01.02.2024 r. nauczyciel rozpoczął w szkole okres przygotowania do zawodu nauczyciela zgodnie z art. 9a ust. 2 i art. 9ca ust. 1 ustawy w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy. Pracownik wcześniej pracował: 1) od 01.04.2022 r. do 31.01.2024 r. w firmie prywatnej jako kierownik sprzedaży, 2) od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym jako nauczyciel w wymiarze 1/1 etatu, 3) od 01.08.2021 r. do 31.03.2022 r. w firmie prywatnej jako przedstawiciel handlowy, 4) od 01.04.2003 r. do 16.06.2020 r. w areszcie śledczym, 5) od 04.06.2001 r. do 03.06.2002 r. – służba kandydacka w oddziale prewencji policji. Nauczyciel ma przyznaną emeryturę w ramach pracy w areszcie śledczym i policji. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o informację, czy nauczycielowi przysługuje świadczenie na start jeśli otrzymuje emeryturę? Ponadto, czy okres przygotowania do zawodu można skrócić o okres, w którym nauczyciel pracował w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX