Czy nauczycielowi, któremu brakuje mniej niż miesiąc do nagrody jubileuszowej przysługuje nagroda w momencie przejścia na emeryturę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania zostaje zwolniony na koniec kwietnia na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 Karta Nauczyciela i przechodzi na emeryturę. W maju nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. Czy należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową, jeżeli nastąpiło zwolnienie na koniec kwietnia na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 KN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX