Czy nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał tytuł naukowy doktora organ prowadzący może nadać stopień awansu zawodowego... - OpenLEX

Czy nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał tytuł naukowy doktora organ prowadzący może nadać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu w szkole od stycznia 2019 roku posiadającemu wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, który posiada 5-letni okres pracy w szkole wyższej, a który dopiero w czerwcu 2022 roku uzyskał tytuł naukowy doktora, organ prowadzący powinien nadać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w myśl art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX