Nowość Czy nauczycielowi dyplomowanemu zatrudnionemu na czas nieokreślony należy się odprawa w sytuacji braku etatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi dyplomowanemu zatrudnionemu na czas nieokreślony należy się odprawa z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w sytuacji braku etatu? Nadmieniam, że zatrudniony nauczyciel pobiera emeryturę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX