Czy nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W roku 2020, święto 15 sierpnia przypada w sobotę. Zgodnie z art. 130 ustawy Kodeks pracy pracownikowi przysługuje za to inny dzień wolny. Czy należy jednak stosować to do nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz dyrektorów i wicedyrektorów, których urlop wypoczynkowy określa art. 64 ust. 2a i 3 ustawy Karta Nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access