Czy nauczycielom zatrudnionym na część roku na zastępstwo przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielom zatrudnionym w wymienionych okresach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w 2018 r.?

1. Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo w okresie 16.04.2018 r. – 22.06.2018 r.

2. Nauczycielka zatrudniona od 11.10.2018 r. w związku ze zmianą organizacji pracy (konieczność zatrudnienia specjalisty).

3. Nauczyciel psycholog zatrudniony na zastępstwo od 15.10.2018 r. – umowa przekształcona od 2.11.2018 r. na czas określony.

Czy pracownikowi obsługi zatrudnionemu w okresach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r: 05.02.2018 r. – 30.04.2018 r. oraz od 18.09.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access