Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze stwierdzonym za pomocą testu zakażeniem jednego ucznia szkoły wirusem SARS Cov2 powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna wydała decyzję o zawieszeniu zajęć szkolnych dla jednej klasy na okres w sumie 2 dni. Spowodowane to było wcześniejszą nieobecnością ucznia w szkole i brakiem styczności zakażonego ucznia z uczniami i pracownikami w szkole. Ponadto powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna wydała decyzję o przejściu na kwarantannę tych uczniów i nauczycieli. Ze względu na krótki okres nieobecności uczniów oraz problemy organizacyjne (niemożliwe jest organizowanie zdalnego nauczania dla uczniów, którzy chodzą normalnie do szkoły przez nauczycieli będących na kwarantannie i niemożliwe jest zorganizowanie zdalnego nauczania dla uczniów zawieszonej klasy, ponieważ inni nauczyciele uczą stacjonarnie w szkole inne klasy). Organizacja zdalnego nauczania 1-2 zajęć na praktycznie 1 dzień jest też bezcelowa ze względów organizacyjnych i praktycznych (w pierwszym dniu trwało ustalanie zagrożenia dla szkoły i podejmowanie decyzji). Jak powinno wyglądać wynagrodzenie zasadnicze tych nauczycieli przebywających na kwarantannie za te 2 dni, w tym czy należy wypłacić nauczycielom wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za te 2 dni? Nie świadczyli pracy nie ze swojej winy, nie prowadzili nauczania zdalnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?