Czy nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole podstawowej mamy 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: dziecko ze spektrum autyzmu (kl.1), dziecko z orzeczeniem o afazji (kl. 3), dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim (kl. 7). Czy nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia z w/w uczniami przysługuje dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy? Czy wszystkim, którzy prowadzą zajęcia, czy tylko specjalistom np. nauczycielowi prowadzącemu zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX