Czy nauczycielom, którzy pracowali zdalnie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 należy się wynagrodzenie za warunki pracy trudne i uciążliwe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy nauczycielom przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej, branżowej szkoły I stopnia specjalnej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, którzy pracowali zdalnie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 należy się wynagrodzenie za warunki pracy trudne i uciążliwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX