Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielom bibliotekarzom, którzy w ramach swoich godzin pracy sprawują opiekę nad uczniami w czytelni szkolnej, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprawowanej opieki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?