Czy nauczycielka zatrudniona na czas określony korzysta z urlopu macierzyńskiego do ostatniego dnia zatrudnienia? - OpenLEX

Czy nauczycielka zatrudniona na czas określony korzysta z urlopu macierzyńskiego do ostatniego dnia zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2022 r.

PYTANIE

Jakiej odpowiedzi udzielić nauczycielce stażystce, która po urodzeniu dziecka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego od dnia 17.06.2022 r. Nauczycielka aktualnie zatrudniona jest w naszej szkole na umowę o pracę od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r. i nie jest zaplanowana w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023. Rozpoczęła staż na stopień nauczyciela kontraktowego od 01.09.2021 r. zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela otrzymała we wrześniu jednorazowe świadczenie na start. Stażu nie ukończyła, ponieważ od 29.11.2021 r. przebywała na ciągłym zwolnieniu lekarskim z powodu powikłanej ciąży - rozwiązanej cięciem cesarskim 17.06.2022 r. Jak długiego urlopu należy udzielić nauczycielce? Co z umową o pracę i rozpoczętym stażem czy ewentualnym prawem do urlopu wypoczynkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX