Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka przebywa na urlopie macierzyńskim. Z dniem 2 września tego roku minęły dwa lata od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego. W ciągu tych dwóch lat przebywała również na urlopie macierzyńskim. Czy przebywanie na urlopie macierzyńskim wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 9d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela? Czy będąc na urlopie macierzyńskim można rozpocząć staż na kolejny stopień? Czy w sytuacji gdy można rozpocząć staż przebywając na urlopie macierzyńskim staż ulega przedłużeniu o ten czas (liczony od 2 września do dnia powrotu do pracy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację