Czy nauczycielka powinna otrzymać jedną umowę o pracę i uśredniony etat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka jest zatrudniona w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w wymiarze 0,73 etatu, tj. 16/22 i jako nauczyciel wspomagający w tej samej szkole w wymiarze 0,30 etatu, tj. 6/20. 1) Czy nauczycielka powinna otrzymać jedną umowę o pracę i uśredniony etat (uśredniony etat wynosi 21/21 co skutkuje jedną godziną ponadwymiarową? 2) Czy nauczycielka powinna mieć dwie umowy na poszczególne stanowiska? 3) Czy w przypadku jednej umowy zastosowanie będzie miał art. 64 ust. 3a Karty Nauczyciela, tak więc urlop wypoczynkowy powinien być udzielony z większego etatu, czyli z wymiaru 35 dni w roku kalendarzowym? 4) Czy w przypadku dwóch umów nauczyciel przebywający całe wakacje na urlopie wypoczynkowym z tytułu umowy o pracę w szkole z etatu 6/20, może być jednocześnie zobowiązany do pracy w czasie wakacji z tytułu umowy w oddziale przedszkolnym na 13/22? 5) Czy nauczyciel może mieć w jednej szkole dwie umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX