Czy nauczycielka mająca 55 lat i ponad 30-letni staż pracy może przejść na emeryturę nauczycielską? - OpenLEX

Czy nauczycielka mająca 55 lat i ponad 30-letni staż pracy może przejść na emeryturę nauczycielską?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2018 r.

PYTANIE

Czy nauczycielka, która ma ukończone 55 lat, mająca ponad 30 - letni staż pracy jako nauczyciel, może zgodnie z art. 88 ustawy Karta Nauczyciela, ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe lub innymi przepisami przejść na emeryturę nauczycielską, czy tylko na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?