Czy nauczycielka, której przysługują uprawnienia do urlopu wychowawczego, może sama wskazać, do jakiego wymiaru chce obniżenia etatu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka ma uprawnienia do urlopu wychowawczego. Zwróciła się do dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na obniżenie wymiaru godzin do wymiaru 16/18 etatu na podstawie art. 1867 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.

Czy nauczycielka może sama określać w podaniu wymiar godzin, czy też ma to być wymiar nie niższy niż 1/2 etatu, a przydzielony zgodnie z organizacją pracy szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX