Czy nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, którzy zostali powołani do komisji skontrum mogą odmówić uczestnictwa w nim powołując się na orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, którzy zostali powołani do komisji skontrum mogą odmówić uczestnictwa w nim powołując się na przedstawione zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz informuje o alergii, na orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej o symbolu przyczyny niepełnosprawności 11-I?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access