Czy nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne w klasach I – VIII otrzymają bon na zakup laptopów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, to w której szkole otrzymuje bon? 2. Czy nauczyciel, który skorzystał z dofinansowania 500+ dla nauczycieli, może otrzymać bon? Czy wskazane grupy nauczycieli są uprawnione do otrzymania wsparcia: nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne w klasach I – VIII, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, wychowawcy świetlicy pracujący z uczniami klas I – VIII, nauczyciele prowadzący rewalidacje z uczniami posiadającymi orzeczenia, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (etat) pracujący jako nauczyciele współorganizujący kształcenie w klasach IV-VIII (nadgodziny stałe), nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (16 godz.), wychowanie przedszkolne (8 godz.) i biologia w kl. V-VIII (4 godz.), wychowawca świetlicy (28 godz.) i język niemiecki w klasach 7-8 (2 godz.), nauczyciel pracujący 6 godzin w klasie 6 i 19 godzin w charakterze pedagoga szkolnego? W raporcie generowanym w SIO uprawnieni są wszyscy nauczyciele mający jakiekolwiek zajęcia w klasach starszych. Jeśli nauczycielom nie przysługuje bon, proszę o wskazanie podstawy prawnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX