Czy nauczyciele, którzy w ramach programu Erasmus+ wyjadą do Hiszpanii w celach edukacyjnych powinni otrzymać urlop szkoleniowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciele konsultanci i nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w zespole publicznych placówek oświatowych (ośrodek doskonalenia nauczycieli i biblioteka pedagogiczna) w ramach programu Erasmus+, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, wyjadą do Hiszpanii w celach edukacyjnych. Budżet projektu nie przewiduje środków na delegacje uczestników wyjazdu. Jak należy traktować te wyjazdy? Czy udzielić nauczycielom urlopu szkoleniowego na czas pobytu za granicą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX