Czy nauczyciele i kadra dydaktyczna to pracownicy administracyjno-biurowi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2024 r.
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2021 r.

PYTANIE

Jak należy interpretować zapis art. 237 § 22 k.p., mówiący o tym, że szkolenie okresowe pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt. 1 k.p., wynika, że nie jest to konieczne, w stosunku do nauczycieli i pomocy nauczyciela?

Czy w takiej sytuacji dotyczy to też nauczycieli, którzy odbyli tylko szkolenie wstępne i nigdy nie brali udziału w szkoleniu okresowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX