Czy nauczycielce, z którą rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją szkoły, przysługuje odprawa w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z nauczycielką rozwiązano stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2015 r. na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN w związku z likwidacją szkoły. Nauczycielka ma udokumentowany 30-letni okres zatrudnienia. ZUS przyznał nauczycielce, na jej wniosek z dnia 31 sierpnia 2015 r., świadczenie kompensacyjne od dnia 1 września 2015 r., tj. od następnego dnia po rozwiązaniu stosunku pracy.

Czy w takim przypadku nauczycielce przysługuje odprawa z art. 87 ust. 2 KN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX