Nowość Czy nauczycielce należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za zakończoną umowę o pracę, jeśli kolejna umowa zaczyna się następnego dnia po zakończeniu poprzedniej umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielce należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za zakończoną umowę o pracę, jeśli kolejna umowa zaczyna się następnego dnia po zakończeniu poprzedniej umowy? Nauczycielka zatrudniona w szkole feryjnej na czas określony od 01.09.2022 r. do 28.04.2023 r. na 4,17 etatu, po zakończeniu poprzedniej umowy została zatrudniona w tej samej szkole na umowę o pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela (długotrwałe zwolnienia lekarskie) w wymiarze 2/18 etatu od 29.04.2023 r. Czy nauczycielce należy wypłacić ekwiwalent za urlop w związku z umową zawartą od 01.09.2022 r. do 28.04.2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX