Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka zwróciła się do zakładu pracy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 31 października 1993 r. (tj. dzień ukończenia 16 roku życia) do 30 czerwca 2004 r. do pracowniczego stażu pracy. Pracę w ww. okresie udowodniła zeznaniami świadków z uwagi na brak wymaganych przepisami dokumentów. Dodatkowo do wniosku przedłożyła zaświadczenie burmistrza o zameldowaniu w ww. okresie w miejscowości, w której znajduje się gospodarstwo rolne. W okresie tym uczęszczała do szkoły średniej oddalonej od miejsca zamieszkania 23 km, a następnie studiowała zaocznie też w oddalonej miejscowości o 30 km. Gospodarstwo rodziców miało powierzchnię 1,69 ha, nauczycielka nie przejęła gospodarstwa i nie była ubezpieczona.

Czy nauczycielowi zalicza się ww. okres pracy w gospodarstwie rolnym do okresu stażu pracy?

Czy nastąpiła jakaś zmiana w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2001 r., II SA 613/00, LEX nr 51024?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?