Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka szkoły ponadgimnazjalnej złożyła wniosek o zaliczenie do stażu pracy okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika od 1 stycznia 1983 r. do 31 marca 1984 r., tj. od ukończenia studiów do czasu podjęcia pierwszej pracy. Adres zamieszkania nauczycielki jest inny niż położenie gospodarstwa rolnego ale taki sam jak właściciela gospodarstwa, czyli spełniony jest warunek o przebywaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem.

Czy wobec powyższego można nauczycielce zaliczyć ten okres do pracowniczego stażu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?