Czy nauczycielce, która jest matką dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym przysługują dodatkowe dni wolne związane z opieką nad dzieckiem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka jest matką dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Dziecko jest urodzone 23.03.2012 r. Czy w związku z powyższym matka - pracownik ma z tego tytułu dodatkowe dni wolne związane z opieką nad dzieckiem? Zgodnie ze znanymi nam przepisami rodzic może korzystać z: opieka nad dzieckiem w wieku do lat 14; zwolnienie z powodu siły wyższej (2 dni); bezpłatny urlop opiekuńczy do 5 dni w danym roku, a także zwolnienie lekarskie z tytułu choroby dziecka. Czy są jakieś inne przewidziane dni wolne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX