Czy nauczyciela zatrudnionego w szkole można zatrudnić na drugą umowę o pracę w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela? - OpenLEX

Czy nauczyciela zatrudnionego w szkole można zatrudnić na drugą umowę o pracę w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach wakatu od 4.11.2021 r. do 24.06.2022 r. w wymiarze 4/18 etatu chcemy w naszej szkole zatrudnić nauczyciela A (dyplomowany) na czas określony w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, który jest zatrudniony w innej szkole w wymiarze 18/18. Jednocześnie nauczyciel B (kontraktowy) zatrudniony w naszej szkole na czas nieokreślony w pełnym wymiarze 18/18 przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, aktualnie do 20 listopada, ale nieobecność będzie dłuższa. Czy z nauczycielem A w naszej szkole możemy zawrzeć drugą umowę od 4.11.2021 r. na czas określony zastępstwa nieobecnego nauczyciela również w wymiarze 4/18 etatu? Czy jednak musi to być jedna umowa na 8/18, ale jak wówczas określić rodzaj umowy skoro jedna z ich części nie wchodzi do limitu 36 miesięcy, a druga tak? Jak zapisać termin końcowy zawieranej umowy jeśli nie znamy ostatecznej daty powrotu pracownika ze zwolnienia lekarskiego, a przy wakacie zależy nam na zatrudnieniu do końca zajęć dydaktycznych? Czy musi być to umowa na 4/18, a pozostałe godziny w ramach doraźnego zastępstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX