Czy nauczyciela psychologa można zatrudnić na czas określony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel psycholog bez stopnia awansu zawodowego był zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin od 31.01.2023 r. do 23.06.2023 r. Planowane jest ponowne zatrudnienie, tym razem w wymiarze pełnego etatu, od 01.09.2023 r. Na jaki okres powinna być zawarta umowa o pracę i czy jest możliwe zatrudnienie na okres roku szkolnego w związku z przyczynami organizacyjnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX