Czy nauczyciel zatrudniony za zgodą kuratora oświaty może wykorzystywać urlop wypoczynkowy w godzinach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe w niepełnym wymiarze godzin (11/18-0,61 etatu) może wykorzystywać urlop wypoczynkowy w godzinach? Czy jeżeli lekcje prowadzi trzy dni w tygodniu (pon. 3 godz., śr. 4 godz., pt. 4 godz.), to z puli wyliczonego urlopu odejmujemy tylko godziny lekcyjne? Czy powinniśmy odejmować dobowy wymiar, w tym przypadku - 40 x 0,61/3 (3 dni pracy w tygodniu) = 8,13 godz.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX