Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach powinien wziąć w jednej z nich urlop bezpłatny, jeżeli bierze udział jako członek komisji na egzaminie maturalnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel pracuje w szkole A (główne miejsce pracy) oraz w szkole B (dodatkowe miejsce pracy). Został powołany jako członek komisji na egzaminie maturalnym w szkole A. Tego samego dnia w szkole B ma zajęcia lekcyjne. Czy w związku z tym w szkole B musi złożyć wniosek o urlop bezpłatny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX