Czy nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, mimo ich niezrealizowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2020 r.

PYTANIE

Nauczyciel ma przydzieloną 1 godzinę zajęć rewalidacyjnych jako ponadwymiarową. W dniu, w którym ww. zajęcia rewalidacyjne miały się odbyć nauczyciel przebywał na wycieczce z klasą. Czy należy się nauczycielowi wynagrodzenie za tę godzinę, czy powinien ją odpracować w innym terminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX