Czy nauczyciel współorganizujący kształcenie, który jest zatrudniony do ucznia z Zespołem Aspergera powinien przekazywać rodzicom ucznia informacje o tym, jakie zagadnienia i ćwiczenia były realizowane podczas lekcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel współorganizujący kształcenie, który jest zatrudniony do ucznia z Zespołem Aspergera powinien przekazywać rodzicom ucznia informacje o tym, jakie zagadnienia i ćwiczenia były realizowane podczas lekcji, w których uczeń nie uczestniczył (przebywał w tym czasie w innym pomieszczeniu pod nadzorem nauczyciela wspomagającego)? Rodzice wykonują to wszystko co działo się na lekcjach z dzieckiem w domu, po powrocie ze szkoły, sami muszą zbierać te informacje od innych uczniów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX